Knickerbocker, pseudonym for den amerikanske forfatter Washington Irving. Ordet knickerbocker bruges på tysk om buksetypen knickers.