Knebel Vig, 8 km2 stort, over 10 m dybt farvand ved Østjyllands kyst med snævert og dybt indløb fra Kalø Vig mod vest. Umiddelbart øst for Knebel Vig stiger terrænet til over 100 m i Mols Bjerge.