Knarregård Granitbrud, (1746 Knarre-Gd., vist af et slægtsnavn Knar), nedlagt stenbrud med grå bornholmsk gnejs ca. 3 km NV for Østerlars på Bornholm. Gnejsen, der anvendtes til brosten og skærver, består af kvarts, feldspat, biotit, hornblende og magnetit og har en karakteristisk stribet struktur pga. ensartet orientering af mørke mineralkorn. Plastisk deformation ses på afbøjning af stribningen omkring lyse, finkornede aplitårer. Bjergarten hører til Bornholms ældste og er dannet ved opsmeltning i skorpen umiddelbart før den gotiske fjeldkædedannelse for 1750-1500 mio. år siden. Stenbruddet er en søgt geologisk lokalitet.