Knardrup Kloster, cistercienserkloster syd for Hillerød, stiftet i 1326 af Christoffer 2. Der rejstes flere gange tvivl om donationens juridiske gyldighed, og klostret, hvis bygninger for længst er forsvundet, blev aldrig særlig betydningsfuldt.