Faktaboks

Sogn
Klovborg Sogn
Provsti
Ikast-Brande Provsti
Stift
Viborg Stift
Kommune
Ikast-Brande Kommune

Klovborg Kirke er en kirke lige uden for Klovborg, omtrent halvvejs mellem Brande og Horsens. Kirken har en interessant bygningshistorie præget af ombygninger i 1500-tallet, og er hjemsted for en meget sjælden muret prædikestol fra samme tid.

Kirkebygning

Kirkens ældste del er skibet fra romansk tid, omkring år 1200. I senmiddelalderen tilføjede man et tårn på skibets vestende, som blev forkortet i 1626. Koret med apsis er fra slutningen af 1500-tallet. Våbenhusets alder er ikke præcist kendt, men stammer sandsynligvis fra 1850’erne.

Udvendigt fremstår kirken i dag med hvidkalkning på våbenhus, apsis og tårn, mens murværket er synligt på kor og skib. Tagene er belagt med røde tegl.

Den romanske kirke

I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Klovborg Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre.

I skibet er der bevaret flere oprindelige detaljer. Som stort set alle andre middelalderkirker havde kirken oprindeligt to indgangsdøre, som fandtes mod nord og syd i skibets vestende. Norddøren er i dag tilmuret, men er stadig synlig på ydersiden. Den tilsvarende syddør overfor er endnu i brug i udvidet stand, og forbinder i dag våbenhuset med skibet.

På nordsiden af skibet kan man desuden se to nicher, som er tilmurede rester af de oprindelige romanske vinduer. Et enkelt tilsvarende ses også i sydmuren.

Tilbygninger og ombygninger

Omkring år 1500 gennemgik kirken en række større ombygninger, som det ofte var tilfældet for kirker i perioden. I kirkens daværende kor, som nok var smallere end skibet, blev der opsat hvælvede lofter, mens man på vestenden byggede tårnet.

Da tårnet blev opført, var brugen af granitkvadre i kirkebyggeri efterhånden blevet udfaset til fordel for de mere økonomiske munkesten, dvs. store mursten. Derfor er det også påfaldende, at tårnet er bygget af kvadre helt op i taghøjde på syd- og østsiden. Nogle af stenene kan stamme fra skibets gamle vestgavl, men mængden er for stor til at de kun kommer derfra. Dette indikerer, at stenene må være hentet fra en anden kirke. De andre sider er bygget af munkesten. Indvendigt har tårnrummet et hvælvet loft. Den øvre del af tårnet blev nedtaget i 1626, formodentlig som følge af en alvorlig stormskade. Taget er derfor kun en smule højere end skibets.

Hen mod slutningen af 1500-tallet gennemgik kirken igen en ombygning, da der skulle indrettes gravkælder under koret til den adelige familie Hardenberg. Ved denne lejlighed blev koret gjort bredere, så det i dag fremstår som en forlængelse af skibet. Koret er i vid udstrækning bygget af genbrugte kvadre fra det gamle kor, mens apsissen er bygget af munkesten, hvilket tyder på at der ikke fandtes én før. På ydersiden af apsis ses to kalkstensplader med våbenskjolde for Erik Hardenberg og Anne Rønnow, som bekostede udvidelsen af koret, og som sandsynligvis var færdig i 1591. Imellem de to plader er en niche, som måske skulle have indeholdt en plade til minde om opførelsen.

Våbenhuset på skibets sydside er som nævnt sandsynligvis fra 1850’erne, hvor det erstattede et ældre våbenhus, der først blev omtalt i år 1700.

Kirkens indre

Indvendigt står kirkerummet med hvidkalkede vægge og høje hvælvede lofter i skibet, som er samtidige med tårnets opførelsestid i starten af 1500-tallet. Et tilsvarende hvælvet loft i koret blev i 1859 erstattet med det nuværende tøndehvælvede loft af hvidkalket træ.

Kalkmalerier

På apsisbuen, skjult bag altertavlen, findes en kalkmalet dekoration, som er samtidig med korets og apsissens opførelse i perioden ca. 1500-1525. Maleriet er en enkel rankedekoration malet med rød på hvid baggrund.

Inventar og gravminder i Klovborg Kirke

Inventaret i Klovborg Kirke er en interessant blanding af gammelt og nyt. En stor del af inventaret stammer fra 1500-tallet, mens nyere elementer fra 1900-tallet også fylder i kirken. Kirken er hjemsted for en meget sjælden muret prædikestol fra 1500-tallet.

Døbefont fra romansk tid

Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit. Den er udsmykket med en udhugget tovstav på kummen.

Inventar fra 1500-tallet

Prædikestol

Den murede prædikestol fra anden halvdel af 1500-tallet er en overordentligt sjælden type, da murede prædikestole ellers først begyndte at blive almindelige i 1900-tallet. Den murede stol er opstillet på en plint i den østre ende af skibet, og er i dag udsmykket med kalkmalerier fra 1961. Adskillige ældre farvelag er påvist nedenunder.

Bænke

Kirkens bænke stammer i stor udstrækning fra ombygningen i 1590-1591. 22 gavle er bevaret i syd, ti i nord. Gavlene er i typisk renæssancestil med trekantede gavle og dekorative rundbuede felter.

Altertavle og alterparti fra midten af 1900-tallet

Kirkens meget store altertavle er fra 1945. Den er opbygget af et stort maleri i midten som forestiller Kristi genkomst, mens de to flankerende malerier viser de akkompagnerende engle. Altertavlen erstattede en ældre alteropsætning fra 1867, som igen havde erstattet en gotisk altertavle fra omkring 1520.

Altertavlen er opsat på et alterbord fra 1952, som forrest er udsmykket med et relief af Gudslammet foran et græsk kors, og omgivet af symboler for Kristi lidelse og sidste dage.

Gravminder

Af gravminder i kirken kan nævnes et stort epitafium, dvs. en mindetavle, i koret fra 1766, udført af den berømte hofbilledhugger Johannes Wiedewelt. To store gravsten med rige reliefudsmykninger fra midten af 1500-tallet er også bevaret, mens der under koret findes en stor gravkrypt for slægten Hardenberg med i hvert fald 37 begravelser.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig