Klosterlasse, svensk øgenavn for jesuiterpræsten Laurentius Nicolai Norvegus, der 1576-80 opholdt sig i Sverige.