Klods-Hans, dansk illustreret politisk-satirisk ugeblad, udgivet 1899-1926. Alfred Schmidt var medgrundlægger og hovedredaktør af bladet og tegnede sammen med bl.a. Knud Gamborg (1828-1900), Paul Fischer og Herluf Jensenius med drilagtigt lune og københavnervid samtidens borgerskab og gadelivets typer.