Klods-Hans, egl. navn på en plump, udannet eller klodset person, desuden titlen på et af de eventyr (udg. 1855), som H.C. Andersen frit har genfortalt efter et dansk folkeeventyr. Navnet "Klottede Hans" kendes kun fra en enkelt fynsk version af folkeeventyret, mere almindeligt er Esben eller Jesper, fx med tilnavnet Askepuster eller Askepot. Denne tilsyneladende enfoldige og ringeagtede helt findes som figur i eventyr overalt i verden, ofte som den yngste af tre brødre. Han viser sig at være de andre overlegen i kampen om at vinde prinsessen. Derimod kendes den specielle udformning af folkeeventyret, hvor den dumme lillebror samler nogle mærkelige og værdiløse genstande op på vejen og bruger dem i ordkampen med prinsessen, næsten udelukkende fra skandinavisk/baltisk tradition; fx findes den ikke hos brødrene Grimm.