Kleomenes 3., død 219 f.Kr., konge af Sparta af agaidernes slægt; regerede 235-222 f.Kr. Kleomenes 3. fortsatte i samarbejde med stoikeren Sfairos kong Agis 4.s reformpolitik. I 227 f.Kr. gennemførte han et statskup. Han afskaffede eforerne, landsforviste hen ved hundrede af de rigeste spartanere og udstykkede deres jord i 4000 lodder, som blev fordelt mellem fattige spartanere og periøker. Med støtte fra Ptolemaios 3. af Egypten førte Kleomenes krig mod Det Achaiske Forbund og erobrede store dele af Peloponnes. Det Achaiske Forbund måtte hidkalde sin arvefjende, kong Antigonos 3. Doson af Makedonien, og i Slaget ved Sellasia i 222 f.Kr. blev Kleomenes afgørende besejret. Han flygtede til Egypten og begik selvmord i Alexandria.