Kleisthenes, ca. 550-500 f.Kr., athensk statsmand af alkmaionidernes slægt. Kleisthenes var søn af Megakles og blev statens øverste embedsmand, archont, i året 525/524 f.Kr. under tyrannen Hippias. Senere måtte alkmaioniderne gå i landflygtighed, men med Spartas hjælp fik de i 510 f.Kr. tyrannerne fordrevet og vendte tilbage til Athen. En magtkamp mellem Kleisthenes og Isagoras, archonten i 508/507 f.Kr., førte til, at Kleisthenes med det menige folks støtte indførte en form for folkestyre, som ifølge Herodot blev benævnt demokrati. Isagoras blev støttet af spartanernes kong Kleomenes og fik en overgang atter drevet Kleisthenes i landflygtighed, men en opstand i Athen mod spartanerne og Isagoras endte med Kleisthenes' og demokraternes definitive sejr. Se Athens demokrati.