Klaus Waage er en dansk statsskovrider. Klaus Waage har fra 1982 været skovrider ved Jægersborg Statsskovdistrikt. Han blev i 1993 desuden udnævnt til kgl. jægermester ved Statsskovene. Han har været engageret i en række faglige organisationer og foreninger, blandt andet som formand for Statsskovriderforeningen, Danske Forstkandidaters Forening og Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner og som bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg og Dyrehavsbakken. I 1993 Hofjægermester, i 2008 Kammerherre.