Klas Rålamb, 1622-1698, svensk rigsråd, jurist og friherre. Rålamb bestred en række af rigets højeste embeder. Hans vigtigste indsats lå dog i hans skrifter. Observationes juris practicae (1652, trykt 1674) fik stor indflydelse på svensk rets udvikling. Senere gav han stemme til den konstitutionelle opposition mod enevælden.