Klöva hallar, dybt klippeskår i grundfjeldshorsten Söderåsen i det nordvestlige Skåne. Ligesom den sydligere Skäralid er skåret en sprækkedal vinkelret ind på åsens nordøstside. Lokalklimaet i den lange, smalle dal begunstiger en særegen, fjeldagtig vegetation.