Kjelkær, (1366 Kiældkyær, af kilde og kær), Kjeldkær, Keldkær, hovedgård 11 km vest for Vejle. Gården kendes fra 1300-t. og var i de følgende århundreder ejet af flere fremtrædende adelsslægter, der i perioder reducerede den til avlsgård under andre herregårde. Den enlængede hovedbygning med gennemgående frontispice er opført 1770, muligvis ved bygmester Anders Møller fra Horsens.