Kitchener, by i det sydlige Ontario, Canada, 80 km SV for Toronto; 204.000 indb. (2004). Den blev grundlagt af tyske mennonitter fra Pennsylvania i 1807 og har siden, bl.a. under navnet Berlin (1824-1916), tiltrukket mange tyske immigranter. Foruden handel og finansvirksomhed er økonomien baseret på en stor og alsidig industrisektor med bl.a. bryggerier, møbelfabrikker og bilrelaterede virksomheder. Efter på det nærmeste at være vokset sammen med nabobyen Waterloo omtales den undertiden som Kitchener-Waterloo.