Kishi Nobusuke, 1896-1987, japansk politiker. Som viceminister 1936-39 spillede Kishi en rolle i Manchukuos industrielle opbygning, og under 2. Verdenskrig var han bl.a. minister for handel og industri og siden vicerustningsminister. 1945-48 var Kishi fængslet af den amerikanske okkupationsmagt. Han medvirkede ved etableringen af LDP, Liberal Democratic Party, i 1955, året efter blev han udenrigsminister og 1957-60 premierminister. Som sådan understregede han det særlige forhold til USA og søgte at bedre relationerne til Japans nabolande i Sydøst- og Sydasien. Forhandlingerne om fornyelsen af sikkerhedstraktaten med USA i 1960 medførte omfattende uroligheder, og Kishi måtte gå af efter at have gennemført ratificeringen under oppositionens boykot.