Kirsten Pils kilde, ligger nær Kildesøen i Jægersborg Dyrehave nord for København. I en indskrift ved kilden fortælles, at Kirsten Pil opdagede den i 1583, og at det var Brinchmann og Greve, der lod den sætte i stand i 1732. Greve var parykmager; han boede i hus med Brinchmann, der var dansemester ved Christian 6.s hof. Det er formentlig disse to naturelskere, der har opdigtet Kirsten Pil. De gav hende det poetiske navn Kirsten, kendt fra folkeviserne. Tilnavnet Pil fik hun, fordi visse mennesker ifølge folketroen kunne "vise vand" vha. en pilekvist. At de kunne datere Kirstens kildefund så præcist som til 1583, skulle øge troværdigheden af de to spasmageres "historiske" oplysninger. Se også Dyrehavsbakken.