Kirsten Fjord, f. 27.6.1954, dansk direktør, cand.scient.pol. Efter en tid i Finansministeriet var Kirsten Fjord ansat i A/S Storebæltsforbindelsen 1987-97, de sidste fire år som finansdirektør. Hun var derpå vicedirektør i Tele Danmark A/S og 2000-05 administrerende direktør for Administrationsselskabet Banco A/S, der udgør den daglige ledelse af investeringsforeningen Banco. Fra 2006 har hun været formand for ForbrugerForum under Forbrugerstyrelsen. Kirsten Fjord var 1997-2000 formand for Pensionsforsikringsrådet. Hun har siden 2007 været formand for Trends Invest A/S og associeret partner i SAM Headhunting.