Kirkehistoriske Samlinger, dansk tidsskrift, udgivet fra 1849 af det da nystiftede Selskab for Danmarks Kirkehistorie. I sine første år virkede selskabet ved årsmøder, bogudgivelser, foredrag mv., men nu er udgivelsen af tidsskriftet hovedopgaven. Indholdet er koncentreret om dansk og nordisk kirke- og åndshistorie, og foruden artikler bringes talrige udgivelser af mindre kilder og aktstykker. Indtil den nyeste tids fagspecialisering havde Kirkehistoriske Samlinger desuden stof om almindelig lærdoms- og skolehistorie.