Kinki, regionen omkring de store japanske byer Osaka, Kyoto, Kobe og Nagoya. Området var tidligere landets økonomiske, politiske og kulturelle centrum (se Kansai). Nu er det den næststørste industriregion (efter Tokyoområdet), og det rummer de fleste typer industri. Gennem Kinki går flere lave, nord-syd-gående bjergkæder; centralt ligger den store, tætbefolkede Kyotoslette. Med meget omfattende vej- og jernbaneanlæg er flere byer vigtige trafikknudepunkter, og der er internationale lufthavne og broforbindelse til Shikoku.