Kings Counsel, King's Counsel(eng. kongens advokat), i England ærestitel for ældre, ansete advokater.