King James' Bible, (efter Jakob (James) 1. af England), den engelske bibeloversættelse fra 1611, også kaldet Authorized Version.