King-Crane-kommissionen, amerikansk kommission ved fredsforhandlingerne i Paris i 1919. Gennem forhandlinger med lokale arabiske repræsentanter skulle kommissionen stille forslag om, hvorledes de dele af den arabiske verden, der indtil 1918 havde været en del af Osmannerriget, i fremtiden skulle styres. Kommissionen anbefalede, at Syrien skulle etableres som en selvstændig stat, evt. som et mandat under USA eller Storbritannien. USA trak sig i slutningen af 1919 ud af forhandlingerne, og kommissionens anvisninger blev ikke fulgt. I stedet fik Frankrig mandatet over Syrien og udskilte Libanon som et særligt mandat, mens Storbritannien fik mandatet over Palæstina.