KKP's ledere
Formænd og generalsekretærer for KKP - angivet fra nederst til højre: 1) Chen Duxiu, 2) Xiang Zhongfa, 3) Wang Ming, 4) Bo Gu, 5) Zhang Wentian, 6) Mao Zedong, 7) Hua Guofeng, 8) Hu Yaobang, 9) Zhao Ziyang, 10) Jiang Zemin, 1989-2002, 11) Hu Jintao, 2002-2012, 12) Xi Jinping, 2012-.
Wikipedia.Commons.
Licens: CC BY SA 3.0

Kinas Kommunistiske Parti, KKP, blev grundlagt i Shanghai i juli 1921 af 13 personer, herunder Mao Zedong, som repræsenterede Hunan-provinsen. KKP er vokset til 97 millioner medlemmer (2022) og dominerer alle dele af det kinesiske samfund via partigrupper/particeller og retten til at besætte alle ledelsesposter i stat og regering.

Den første kongres

De 13 delegerede på KKP’s første kongres i Shanghai i juli 1921 repræsenterede små grupper i Shanghai, Beijing, Wuhan, Changsha/Hunan, Jinan samt en gruppe, der studerede i Japan.

De 13 repræsenterede en samlet gruppe på i alt 57 partimedlemmer. Kongressen valgte et eksekutivt bureau med Chen Duxiu (sekretær) og Li Da (propaganda) som de ledende figurer. Begge deltog i øvrigt ikke i mødet. Det gjorde derimod to repræsentanter for den internationale kommunistiske bevægelse (Komintern), der havde base i Moskva og var domineret af Stalin og Sovjetunionens Kommunistiske Parti, SUKP.

Alliance med Guomindang (Nationalistpartiet)

KKP siden 1921

1921

1. partikongres: Kinas Kommunistiske Parti (KKP) dannes på et møde i Shanghai

1945

7. partikongres: Mao Zedong vælges til leder af KKP

1956

8. partikongres: KKP får et formandskab med Mao som formand og fem viceformænd, bl.a. Zhou Enlai, Liu Shaoqi og Deng Xiaoping

1977

11. partikongres: Hua Guofeng vælges formelt til formand. Deng Xiaoping rehabiliteres.

1982

12. partikongres: Hu Yaobang vælges til generalsekretær for KKP. Formandsposten afskaffes.

1987

13. partikongres: Zhao Ziyang formelt vælges til generalsekretær. Fremlægger reformorienteret kongresrapport

1992

14. partikongres: Jiang Zemin vælges formelt til generalsekretær

2002

15. partikongres: Hu Jintao vælges til generalsekretær

2012

17. partikongres: Xi Jinping vælges til generalsekretær

2022

20. partikongres: Xi Jinping vælges til tredje periode som generalsekretær

 

Stalin og Komintern mente ikke, at Kina var moden til en socialistisk revolution. En sådan revolution fordrede i deres optik et kapitalistisk samfund med veludviklede produktivkræfter og en selvstændig arbejderklasse. Derfor måtte Kina først gennemgå en borgerlig revolution, og da det dominerende parti i Kina på daværende tidspunkt var Guomindang (Nationalistpartiet), skulle KKP indgå en alliance med dette parti for at gennemføre en sådan revolution. I 1923 aftalte KKP følgelig et samarbejde med Guomindang, som betød, at medlemmer af KKP meldte sig kollektivt ind i Guomindang. KKP havde på det tidspunkt 420 medlemmer.

Skrøbelig alliance

Mao og andre ledere arbejdede inden for rammerne af Guomindangs partiorganisation. Mao arbejdede især i landområderne, hvor han mobiliserede bønderne omkring krav om grundlæggende jordreformer. Imidlertid var samarbejdet med Guomindang skrøbeligt. Det var især tilfældet efter, at Guomindang’s grundlægger Sun Yat-sen døde i 1926 og blev efterfulgt af Chiang Kai-shek, der havde stærke anti-kommunistiske holdninger. På trods af stigende uenighed med ledende medlemmer af KKP, insisterede Stalin på nødvendigheden af en fortsat alliance.

Chiang Kai-shek angriber KKP

Som øverstbefalende for Guomindangs militære styrker, indledte Chiang Kai-shek i 1926 den såkaldte Nordlige Ekspedition, der havde til formål at samle Kina under en central ledelse efter en længere periode af strid mellem forskellige krigsherrer.

I starten støttede KKP felttoget, men da Guomindang-hæren i april 1927 havde indtaget Shanghai indledte Chiang Kai-shek et voldsomt angreb på KKP med det resultat, at partiet næsten blev udslettet i Shanghai og andre by-områder. I starten af 1927 havde KKP 58.000 medlemmer. Som resultat af forfølgelserne var antallet dalet til kun 10.000 i starten af 1928, og partiet stod foran en stor genopbygningsopgave.

Kommunistiske baseområder

Efter sammenbruddet af alliancen med Guomindang var KKP i stigende grad henvist til at rekruttere ny medlemmer i landområderne. Det skete især i en række baseområder, hvor KKP organiserede de lokale bønder i såkaldte sovjetter og gennemførte jordreformer. Den største og mest kendte af disse sovjetter blev dannet af Mao i Jianggangshan-området i Jiangxi provinsen.

Partiets topledelse med en række Moskva-støttede partifunktionærer i spidsen befandt sig under jorden i Shanghai. Chiang Kai-shek blev i stigende grad opmærksom på den ekspanderende Jiangxi-sovjet og indledte i 1931 en række felttog, de såkaldte omringelsesforsøg, med henblik på at erobre området. Det lykkedes ved hjælp af en succesfuld guerilla-strategi for kommunisterne at slå de første fire omringelsesforsøg tilbage.

Den lange march

Mao og Zhou Enlai
Mao Zedong og Zhou Enlai under Den Lange March. Foto fra ca. 1935. c
Mao og Zhou Enlai
Byline: Pictures From History/Akg-Images/Ritzau Scanpix.

I 1933 flyttede partiledelsen til Jiangxi-sovjetten. Der opstod hurtig uenighed med Mao, som blev sat i husarrest. Den militære strategi blev ændret til en mere konventionel krigsførelse, der imidlertid slog fejl. I efteråret 1934 var Chiang Kai-sheks tropper så tæt på at erobre baseområdet, at partiledelsen besluttede at begive sig ud på den legendariske lange march til det mere sikre baseområde i Yan’an i Shaanxi-provinsen i det nordvestlige Kina. Under et krisemøde i partiet i januar 1935 blev Mao rehabiliteret og indsat i KKP’s øverste militære og politiske ledelse. Da Mao og den øvrige ledelse nåede Yan’an i oktober 1935 med resterne af KKP's Røde Hær, var Mao’s prestige og indflydelse i partiet steget, om end han endnu ikke var valgt til den formelle leder af partiet.

Mao vælges som leder

KKP's 7. kongres i 1945
Commons.Wikipedia .
Licens: CC BY 2.0

Under Yan’an perioden, der varede helt ind til 2. Verdenskrigs afslutning, konsoliderede Mao yderligere sin position i KKP. Det skete blandt andet gennem en omfattende ideologisk genopdragelseskampagne, der udrensede en række rivaler i partiet. På KKP’s 7. partikongres i 1945 blev han valgt til leder af partiet uden modkandidater.

Borgerkrig

Efter afslutningen af 2. Verdenskrig og den japanske besættelse af Kina, stod Mao og partiledelsen med et nyt dilemma. Stalin pressede på for at få etableret en ny forenet front mellem KKP og Guomindang. Det drejede sig ikke længere primært om nødvendigheden af et samarbejde med henblik på at gennemføre en borgerlig revolution. Hovedsynspunktet bag Stalins holdning var, at KKP's Røde Hær ikke ville være i stand til at vinde over de militært bedre udrustede og talmæssigt større Guomindang-styrker, hvis det kom til en borgerkrig. Men Mao var overbevist over, at kommunisterne ville sejre i en militær konflikt og ville under ingen omstændigheder gå med til et fornyet samarbejde.

Chiang Kai-shek flygter til Taiwan

På trods af et dårligt udgangspunkt havde de kommunistiske styrker stærk fremgang på slagmarken fra 1948 og i 1949 måtte Chiang Kai-shek med sin regering og resterne af sin hær trække sig tilbage til Taiwan.

Sejren gav Mao endnu mere autoritet i KKP og især i partiets hær, som havde skiftet navn til Folkets Befrielseshær. Han havde for anden gang vist, at hans strategiske valg i en afgørende situation var de rigtige og til gavn for partiet. I de politiske fraktionskampe, der ventede forude, var ingen i tvivl om, at hæren ville stå på Mao’s side i tilfælde af en væbnet konflikt.

KKP og Folkerepublikken Kina

KKP fotoudstilling i Wan Chai i juli 2021 i anledning f partiets 100 års jubilæum

I 1956 afholdt KKP sin 8. kongres, hvor der herskede fred og fordragelighed i toppen af KKP. Topledelsen bestod af Mao, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun og fra 1958 Lin Biao.

Viceformand for KKP og formand for Den Nationale Folkekongres Liu Shaoqi var nummer to i magthierarkiet, efterfulgt af premierminister Zhou Enlai, Zhu De i egenskab af vice præsident og næstformand i militærkommission, eksekutiv vice premierminister Chen Yun, leder af partisekretariatet Deng Xiaoping og vice premierminister Lin Biao.

Imidlertid skabte Det Store Spring Fremad (1958-1960) en spirende uenighed blandt de syv topledere. Det Store Spring Fremad var Maos forsøg på at accelerere den socialistiske udvikling og forkorte overgangen til det kommunistiske samfund. Det Store Spring Fremad slog fejl og forårsagede økonomisk krise og hungersnød med millioner af dødsfald til følge.

Som konsekvens trak Mao sig tilbage som præsident for Folkerepublikken Kina og overlod posten til Liu Shaoqi. I en periode blandede han sig ikke i den økonomiske politik, som blev overladt til Chen Yun og Deng Xiaoping. De rullede Det Store Spring Fremad og folkekommunebevægelsen tilbage og fik økonomien på fode igen ved hjælp af en række reformer.

Kulturrevolutionen

Kulturrevolutionen
Skolebørn med Maos Lille Røde under Kulturrevolutionen i midten af 1960'erne.
Kulturrevolutionen
Byline: Keystone/Ritzau Scanpix.

Mao opfattede reformerne som en tilbagerulning af selve det socialistiske projekt og som genindførelsen af kapitalistiske træk i den kinesiske økonomi. Han kritiserede i stigende reformpolitikken og de kolleger i partitoppen, der tegnede den.

I 1965 indledte Mao i alliance med forsvarsminister Lin Biao og i alliance med den kulturrevolutionære fløj i partiet, også kaldet Firebanden, en voldsom kampagne med kritik mod borgerlige og revisionistiske elementer i partiet.

Kampagnen, der mobiliserede en omfattende rødgardistbevægelse, udviklede sig til Kulturrevolutionen, der i en periode skabte kaotiske tilstande i Kina. En lang række partiledere med Liu Shaoqi og Deng Xiaoping i spidsen blev udrenset. Liu Shaoqi overlevede ikke rødgardisternes forfølgelser. Deng Xiaoping overlevede, men måtte som ”nummer to personen, der vandrer den kapitalistiske vej” tilbringe syv år med manuelt arbejde på en traktorfabrik i Jiangxi-provinsen. Partiapparatet blev lammet af de mange udrensninger og i stedet for partikomitéer blev der oprettet revolutionskomitéer med deltagelse af hæren og de revolutionære masser.

I kinesisk historiografi angives Kulturrevolutionen til at vare 1966-1976, men allerede fra 1969 begyndte kampagnen langsomt at klinge ud. I 1971 døde Lin Biao, som var en af de kraftigste fortalere for Kulturrevolutionen under et flystyrt i Mongoliet, mens han var på flugt efter et angiveligt kupforsøg mod Mao. Dermed var vejen banet for en gradvis normalisering af forholdene, selv om Firebanden ønskede en fortsættelse af kritikkampagnen.

Maos efterfølgere

Efter Mao’s død i september 1976 blev Hua Guofeng valgt til hans efterfølger som formand for KKP og leder af militærkommissionen. I samarbejde med hæren og sikkerhedsstyrkerne arresterede han i oktober 1976 Firebanden med Maos hustru Jiang Qing i spidsen.

Deng rehabiliteres og igangsætter nye reformer

Deng
Plakat fra 2018 med billede af Deng Xiaoping foran en skyline, der illustrerer den økonomiske fremgang siden KKP med Deng i spidsen satte gang i store reformer 40 år tidligere.
Deng
Byline: Wang Zhao/AFP/Ritzau Scanpix.

Dermed var vejen banet for rehabilitering af de udrensede ledere. Deng Xiaoping vendte tilbage til sine topposter i 1977. I december 1978 på det berømte 3. plenarmøde lykkedes det Deng at få en lang række tidligere ledere rehabiliteret, bl.a. Chen Yun.

Et omfattende reformprogram blev igangsat og en partiresolution blev vedtaget, som kritiserede Mao’s rolle under Kulturrevolutionen. Han havde begået store fejl, hed det, men de blev dog overskygget af hans store indsats under den kommunistiske revolution og under opbygningen af det nye Kina i 1950’erne.

Strid om holdning til protester i 1980'erne

I 1980 måtte Hua Guofeng under pres fra de rehabiliterede partikadrer trække sig tilbage som partiformand. Han blev efterfulgt af den reform-orientede Hu Yaobang, som afskaffede formandstitlen for KKP og i stedet blev tituleret generalsekretær. I foråret 1987 måtte han træde tilbage anklaget for at være for blødsøden over for demonstrerende studerende og for at fremme borgerlig liberalisme. I stedet overtog Zhao Ziyang, en anden af Dengs proselytter posten. Zhao Ziyang måtte dog også trække sig tilbage på grund af kritik fra rehabiliterede partiveteraner, der mente at han ligeledes var for imødekommende over de studerende, der indledte en omfattende protestbevægelse i foråret 1989.

Tre årtier med tre ledere

Zhao Ziyang blev sat i husarrest og afløst af Jiang Zemin, der var generalsekretær helt frem til 2002 og præsident frem til 2003. Jiang videreførte i stort omfang Dengs linje med hensyn til reformer og institutionalisering af KKPs virke, og overdragelsen af magten til Hu Jintao skete uden politiske forviklinger. Det samme var tilfældet, da Hu Jintao gik af i 2012 og overlod topembederne til Xi Jinping.

Reformer af partiorganisationen

I 1980’erne indførte Deng Xiaoping en række reformer af partiorganisationen. Det blev for eksempel vedtaget, at partikadrer i offentlige stillinger i det centrale og lokale statsapparat kun kunne sidde i samme stilling i to perioder af fem år. Derefter skulle vedkommende forfremmes til en ny stilling eller overgå til en stilling på samme niveau inden for et andet område og med andre beføjelser.

Yngre og bedre uddannede ledere

Deng ønskede også at gennemføre en fornyelse af kadrekorpset under sloganet ”yngre, mere vidende, og mere profesionelle” (nianqinghua, zhishihua, zhuanyehua) og tog initiativ til udvælge en gruppe af kadrer, der skulle trænes til at overtage fremtidige ledelsesposter. Blandt dem var den senere generalsekretær Hu Jintao. På trods af disse tiltag beholdt de gamle ledere stor uformel, men dog reel magt. Det så man i 1989, da gruppen af ”otte udødelige” mødtes i Deng Xiaopings hjem og besluttede at afsætte Zhao Ziyang og udpege Jiang Zemin i stedet. De fleste af ”de otte udødelige” var pensionerede fra centralkomite og politbureau. Dog var Deng fortsat formand for den centrale militærkommission.

Formel og uformel magt

Fejring af KKP's 100 års jubilæum i 2021 uden for en offentlig bygning i Fuding

Under Jiang Zemin skete der en yderligere institutionalisering af KKPs funktion og rolle. Samtidig afskaffedes adskillelsen mellem formel og uformel magt efter Dengs død i 1997, således at den egentlige magthaver er den formelle leder af partiet. Dog forventes det, at den formelle ledere konsulterer afgående partiledere, når det drejer sig om udnævnelse til topposter i parti og regering.

Fra masseparti til eliteparti

KKP havde i 1949 4,5 millioner medlemmer og er vokset støt lige siden til 97 millioner medlemmer i 2022. I kølvandet på Det Store Spring Fremad var der i starten af 1960’erne en stagnation i medlemstallet, men generelt optages der mellem en og to millioner nye medlemmer om året – i visse perioder op til 2.5 millioner. Da der er over 20 millioner, der hvert år søger om optagelse i partiet, er optagelsesprocenten på ca. 10.

KKP har ændret sin medlemsprofil hen over årene. I 1949 var to tredjedele af partimedlemmerne arbejdere og bønder. Deres andel var i 2020 faldet til en tredjedel. I stedet er er der optaget repræsentanter for nye grupper og sociale lag. Det drejer sig om teknisk personale, administratorer og forskellige former for specialister. Således har KKP ændret profil fra et masseparti til et eliteparti.

KKPs øverste instans er partikongressen, der ifølge partiforfatningen mødes hvert femte år. Dog var der ni år mellem 7. partikongres i 1945 og 8. partikongres i 1956. Der var 13 år mellem 8. partikongres og 9. partikongres i 1969. Men siden Mao’s død har partiet efterfulgt reglen om at mødes hvert femte år. Der er normalt godt to tusinde delegerede valgt af lokale partiafdelinger.

Partiets opbygning

KKP's opbygning
KKP's opbygning
Af .

Partikongressens opgave er at vælge en centralkomité samt høre og godkende generalsekretærens rapport og diskutere og godkende forslag til ændringer af partiforfatningen.

Den nyvalgte centralkomité mødes dagen efter kongressen afslutning for at vælge ny politbureau, politbureauets stående udvalg og generalsekretær. For indeværende består centralkomitéen af 205 medlemmer og 176 kandidatmedlemmer. Politbureauet består af 24 medlemmer og det stående udvalg af syv medlemmer. Efter forslag fra det stående udvalg vælger centralkomitéen ligeledes et sekretariat på fem personer, der står for det daglige partiarbejde i samarbejde og betjener det stående udvalg i samarbejde med generalsekretæren.

Endelig vælger partikongressen KKPs centrale disciplinær- og inspektionskomité samt den centrale militærkomission. Da de begge er valgt af partikongressen er de formelt rangeret på linje med centralkomitéen, men reelt overser og monitorerer centralkomitéen deres arbejde. Førstesekretæren for den centrale disciplinærkomié har siden 1997 været født medlem af politbureauets stående udvalg.

Formand for den centrale militærkommission har med en enkelt undtagelse altid være den formelle leder af partiet. Undtagelsen er Deng Xiaoping, der var leder af militærkommissionen fra 1981 til 1989, selv om han aldrig lod sig vælge til KKPs generalsekretær. Det kan tilføjes, at Jiang Zemin først gik af som formand for millitærkommissionen i 2004 – to år efter at han var trådt tilbage som leder af partiet.

Centralkomitéens rolle og funktion

Centralkomitéen mødes syv gange i løbet af en kongresperiode. Møderne er nummererede i henhold til, hvilken partikongress, der har valgt den fungerende centralkomite. Således var det berømte centralkomitémøde, der i december 1978 besluttede det økonomiske reformprogram, den 11. centralkomités 3. plenarmøde.

Centralkomitéens møder finder sted i en kadence, hvor det første drejer sig om valg af ny topledelse, det andet om valg af ny regering, det tredje om økonomi, det fjerde om partiopbygning, det femte om ny femårsplan, det sjette om kulturelle og ideologiske spørgsmål og det syvende møde om tilrettelæggelse af den kommende partikongress.

Centralkomitéen vedtager normalt større programmatiske beslutninger om end de realitetsbehandles i mindre fora. Eksempler er Deng Xiaoping’s reformprogram som blev vedtaget på 11. centralkomités 3. plenarmøde i december 1978, beslutningen om at indføre en socialistisk markedsøkonomi som blev vedtaget på 14. centralkomités 3. plenarmøde i oktober 1993 og beslutningen om ”et omfattende uddybning af reformarbejdet", som blev godkendt på 17. centralkomités 3. plenarmøde i november 2013.

Politbureauet og magtens centralisering

KKP's topledere
Politbureauets stående komité efter den 20. partikongres i oktober 2022. I midten den genvalgte partiformand Xi Jinping. Til ventre ses fra oven Li Qiang, Zhao Leji og Wang Huning. Til højre ses fra oven Li Xi, Ding Xuexiang og Cai Qi.
KKP's topledere
Byline: Tingshu Wang/Reuters/Ritzau Scanpix.

Politbureauet mødes hver anden måned og godkender større beslutninger og vigtige personudnævnelser i toppen af partiapparatet. Politbureauet arrangerer ligeledes studiesessioner, hvor inviterede eksperter giver oplæg om aktuelle emner. Det er forlenet med stor prestige at blive udvalgt til at tale til det samlede politbureau. Imidlertid er politbureauet ofte et gummestempel for det stående udvalgs beslutninger.

Det stående udvalg mødes en gang om ugen, og alle medlemmer af udvalget bor i Beijing. Beslutninger blev under Hu Jintao-perioden truffet ved konsensus, og de enkelte medlemmer af udvalget stod i spidsen for ressortområder, som andre medlemmer principielt ikke blandede sig i.

Xi Jinping har centraliseret magten, således at alle medlemmer af politbureauet refererer direkte til ham personligt og ikke til andre medlemmer af det stående udvalg.

Udnævnelser og propaganda

Under centralkomitéen eksisterer der en række afdelinger eller kontorer med stor magt og indflydelse. Et af dem er den centrale organisationsafdeling, der håndterer alle topudnævnelser fra vice minister og op. Afdelingen håndterer den hemmelige nomenklaturaliste, der angiver hvilke stillinger, partiet har ret til at besætte. Den centrale propagandaafdeling står for alle spørgsmål vedrørende tv, film og trykte og elektroniske medier og definerer, hvad der hører under partiets og statens censurarbejde. Den forenede front afdeling har til opgave at skabe den bredest mulige alliance bag KKP. Det involverer kontakt til de otte demokratiske partier, der indgår i den politisk-konsultative konference og ikke mindst front arbejde blandt de mange oversøiske kinesiske samfund. Den internationale afdeling står for kontakten til socialistiske partier i udlandet, men er i stigende grad nu også aktiv i forhold til vestlige politikere og meningsdannere.

Partiet lokalt

Den centrale partistruktur gentager sig på partiets lokale niveauer. Således har provinser, præfekturer og amter partikomitéer, der vælger lokale ledere samt lokale organisationsafdelinger, propagandaafdelinger, forenet front afdelinger og sågar disciplinærkomitéer. Den lokale sekretær for partikomitéen, partisekretæren, har stor magt, og partisekretæren for de vigtigste provinser har normalt sæde i politburoet. Til sammenligning er kun meget få ministerier repræsenteret i partiets højeste organer.

KKP's kontrolmekanismer

Kongres i KKP
Fra afslutningen af den 20. partikongres den 22. oktober 2022 i Beijing.
Kongres i KKP
Byline: Ng Han Guan/AP/Ritzau Scanpix.

KKP kontrollererer statsapparatet på alle niveauer. Det sker gennem nomenklaturaen, som sikret partiet retten til at besætte alle ledende stillinger. Et andet kontrolinstrument er particeller og partigrupper, der skal oprettes i alle organisationer og institutioner med mere end tre partimedlemmer. I et ministerium er det partigruppens partisekretær, der har den egentlige magt. Derfor er det som regel ministeren, der har denne post. Lederne af de vigtigste universiteter, forskningsakademier samt af de største statsejede virksomheder udpeges ligeledes i henhold til nomenklature-systemet.

Kinesiske virksomheder har alle en partiorganisation i form af en partikomité, particelle eller partigruppe alt afhængig af virksomhedens størrelse og betydning. Selv private virksomheder og joint ventures er beordret til at etablere en particelle. I statsejede virksomheder er der indført en regel, der stipulerer, at bestyrelsesformanden også skal fungere som partisekretær for virksomhedens partigruppe. Endvidere skal alle væsentlige beslutninger diskuteres i partigruppen, før de behandles i bestyrelsen og implementeres af ledelsen.

Parti og stat

KKP's leder siden 2012, Xi Jinping. Billedet er fra 2015

I 1980’erne plæderede Deng Xiaoping for en begrænsning af KKP's magt over statsapparatet og talte ved flere lejligheder om, at partiet blandede sig i for meget. Det var nødvendigt med en adskillelse af parti og stat, således at partiet koncentrerede sig om overordnede ideologiske og politiske spørgsmål og statens ansatte fokuserede på den daglige administration.

Under Xi Jinping’s ledelse er der ikke længere tale om adskillelse. Derimod overtager partiet i stigende grad statslige funktioner. F.eks. er bureauet, der administrerer hele embedsmandskorpset blevet overført fra Ministeriet for Personaleadministration og Social sikkerhed til partiets centrale organisationsafdeling og en række funktioner vedrørende mediestyring og kontrol er overført fra en statslig styrelse til den centrale propagandaafdeling.

Xi Jinping har styrket KKPs magt og kontrol over alle dele af det kinesiske samfund. Hans magtudøvelse bygger ikke som for Maos vedkommende på karisma og revolutionær autoritet. Xi Jinpings magt hviler på en bureaukratisering og ideologisering af partiorganisationen. Embedsmændene skal i hans optik være professionelle og dygtige til deres arbejde, men det er lige så vigtigt, at de har den rette ideologiske indstilling.

Ideologisk opstramning

I det hele taget spiller ideologien en stigende rolle. I 1990'erne og og starten af nullerne fra der en forholdsvis fri og åben debat i Kina, men det har ændret sig under Xi Jinping, der har strammet kursen over for minoriteterne i Xinjiang og Tibet og slået hårdt ned på demokratibevægelsen i Hong Kong. Under corona-krisen har ytringsfriheden haft endnu vanskeligere vilkår. Det har medvirket til at bringe Kina og KKP på kollisionskurs med Vesten, navnlig USA.

Er Xi Jinping en ny Mao?

Generalsekretærposten er ifølge partiforfatningen ikke tidsbestemt. Det har præsidentposten imidlertid været indtil fornylig. Xi Jinping har dog fået ophævet tidsbegrænsningen, således at han kan blive genvalgt som præsident til en ny fem-årig periode i foråret 2023. På den måde kan han fortsætte som både generalsekretær og præsident. På den måde sikrer han sin magt over både parti og stat.

På 20. partikongres i oktober 2022. blev der valgt et nyt stående udvalg, der alle er Xi Jinpings trofaste allierede. Dermed har han har han etableret en magtposition, der får mange iagttagere til at kalde ham den mest magtfulde kinesiske leder siden Mao.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig