Kinahandel, den handel, der ad søvejen foregik mellem Kina og Europa fra 1700- til 1800-t. med te, silke og porcelæn som de vigtigste kinesiske eksportartikler. Betalingen var mest i sølv. Handelen var reguleret af de kinesiske myndigheder og henlagt til byen Canton (nuv. Guangzhou), hvor den blev varetaget af en gruppe officielt udpegede købmænd, cohong, under overvågning af en statslig toldembedsmand, hoppo. Systemet brød sammen under især engelsk pres for frihandelsaftaler og forsøg på at opnå forøgede importindtægter ved salg og smugling af opium, hvilket endte i Opiumkrigen. Dansk Kinahandel blev varetaget af Asiatisk Kompagni.