Kina (Religion - Kristen mission)

Kina (Religion - Kristen mission), Den katolske kirke drev via franciskanere og dominikanere mission i 1200-t. og 1300-t., men det ophørte med Mingdynastiets (1368-1644) magtovertagelse. I 1500-t. lagde Francisco Xavier og jesuitterne grunden til en fornyet mission. Den italienske adelsmand Matteo Ricci fik ca. 1600 pavelig tilladelse til at anvende det kinesiske sprog i liturgien, men jesuitternes mission ophørte, da paven i 1742 forbød, at omvendte kinesere deltog i den traditionelle forfaderdyrkelse og kulten til Kong Fuzi. Ved 1900-t.s begyndelse var der officielt 730 000 katolikker i Kina under 41 biskopper med 912 europæiske og 473 kinesiske præster. I 1819 blev Bibelen oversat til kinesisk af den skotske missionær Robert Morrison, der 1807-34 opholdt sig i Macau som tolk for Det Ostindiske Kompagni i Canton.

Da Opiumkrigen afsluttedes i 1842, blev Kina tvunget til at åbne fem havne for handel og mission fra Vesten. Nanjingfreden betød et fremstød for protestantisk mission, navnlig langs kysten fra Shanghai og sydpå. 1860-1900 prægedes af John Hudson Taylor (1832-1905); i 1866 dannede han China Inland Mission, der etablerede missionsarbejde i alle 18 provinser, mest frugtbart i kystområderne. Den karismatiske Taylor var apokalyptisk orienteret og sagde nej til politisk engagement.

Efter kejserdømmets fald fik kristne idéer stor indflydelse under Sun Yat-sen og Chiang Kai-shek, mens Det Kommunistiske Partis magtovertagelse i 1949 betød en katastrofe for kristen mission. I 1966-79 var kirkerne over hele Kina lukket, og al offentlig religionsudøvelse forbudt, men derefter blev forholdene atter mildnet. Den protestantiske kirke styres ikke som før 1949 af oversøiske kirke- og missionsorganisationer, men skal være selvstyret, selvunderholdende og selvudbredende. Denne "Tre-selv-kirke" er registreret hos myndighederne som "åbne" kirker, men kristne samles også i ikke-registrerede husmenigheder. 1980-2007 har et enkelt trykkeri i Nanjing trykt 50 mio. bibler; 1949-80 var Bibelen forbudt.

Det Danske Missionsselskab havde fra 1896 en mission i Manchuriet; også Den Nordiske Kristne Buddhistmission med den norske missionær Karl Ludvig Reichelt har arbejdet i Kina.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig