Kielerklæringen, den slesvig-holstenske landdags løfte i 1949 om at sikre den danske befolkningsdel i Sydslesvig de almindelige demokratiske rettigheder, herunder retten til at drive egne skoler; se også København-Bonn-erklæringerne.