Khubilai Khan, 1215-1294, mongolsk storkhan fra 1260, den første kejser af det mongolske Yuandynasti, der herskede som kejsere over Kina. Khubilai var barnebarn af Djengis Khan og fuldførte i 1279 hans erobring af Kina. Med hovedsæde i Beijing fra 1267 stod Khubilai i spidsen for et administrativt system i den kinesiske tradition. Blot blev de ledende embeder i hæren og i administrationen gjort betinget af etniske tilhørsforhold, hvilket var et særtræk ved Yuandynastiet. Ved at forbeholde mongoler og andre ikke-kinesere, især centralasiater, embederne, sikredes en mongolsk kontrol med det kinesiske flertal. Dette gjaldt også ved udpegningen af kejserens personlige rådgivere; den kendteste var Marco Polo. Centralmagten forblev dog relativt svag, og især i Sydkina beholdt godsejerklassen sin indflydelse. Khubilai iværksatte store anlægsarbejder, etablerede et landsdækkende postsystem og understøttede handel og håndværk. Han var den første af de mongolske khaner, der forlod steppekrigenes plyndringstaktik til fordel for et administrativt system.