Khirbet Kerak, ruinby ved Genesaretsøen. I oldtiden hed byen Bet Yerah. Kerak har givet navn til en højpoleret sort eller rød keramik fra den tidlige bronzealder; keramikken vidner om forbindelser til Lilleasien.