Khartoumaftalerne, arabisk topmøderesolution 1967. Efter de arabiske staters knusende nederlag til Israel i Seksdageskrigen i juni 1967 indkaldte Den Arabiske Liga til topmøde 29. august i Khartoum. Saudi-Arabien og Kuwait lovede økonomisk støtte til de arabiske frontstater på betingelse af, at Egypten og Syrien ophørte med at kritisere de politiske systemer i de to giverlande, samt at Egypten gav løfte om tilbagetrækning fra Nordyemen. Mødet endte 1. september og resulterede i de såkaldte tre nejer: nej til forhandling, nej til fred og nej til anerkendelse af staten Israel.