Kham, den østligste af de tre traditionelle regioner i Tibet; omfatter bl.a. distrikterne Chamdo i Tibet og Garze i Sichuan, der tidligere udgjorde provinsen Xikang. Regionens vigtigste befolkningsgruppe, khampa, stod i 1950'erne i spidsen for tibetanernes opstand mod kineserne.