Kertemindemergel, indtil 135 m tyk, grå havaflejring fra Sen Paleocæn (60-57 mio. år før nu). Kertemindemergel indholder 40-80% kalk, der bl.a. består af omlejrede coccolitter fra Sen Kridt. Typelokaliteten er Lundsgårds Klint syd for Kerteminde. Den dybeste del af Storebæltstunnelen er udboret i Kertemindemergel.