Kerma, lokalitet i Øvre Nubien, det nuværende Sudan. Kerma var centrum i en højtstående oldtidskultur, som den har lagt navn til. Samtidig med den 2. mellemtid i Egypten (ca. 1800-1550 f.Kr.) nåede kulturen sit højdepunkt med den klassiske Kerma-periode; fyrsterne blev begravet i store tumuli ('gravhøje'), og i forbindelse hermed udførtes bl.a. menneskeofringer. I dag kan man se resterne af et tempel, den såkaldte vestlige defufa.