Keplers tønderegel betegner en metode til at bestemme volumener; svarer til den senere Simpsons formel til approksimation af bestemte integraler. Kepler brugte allerede i 1615 metoden til at bestemme volumenet af en rest vin i et vinfad, længe før integralregningen blev opfundet i 1680'erne, og skrev en bog om emnet, Nova Stereometria Doliorum Vinariorum.