Kenneth G. Wilson, Kenneth Geddes Wilson, 8.6.1936-15.6.2013, amerikansk fysiker, professor ved Cornell University 1963-88 og derefter ved Ohio State University. Wilson gav vigtige bidrag til elementarpartiklernes teori, statistisk fysik og udviklingen af supercomputere. Ved at anvende begreber og matematiske teknikker fra kvantefeltteorien (især renormalisationsteori) formulerede han ca. 1970 en generel teori for faseovergange, som han benyttede på bl.a. magnetiske fænomener, væske-gas-overgange og ændringer i legeringers struktur. Hans teori gav for første gang en teoretisk forståelse af kritiske fænomener, og den har tillige haft stor betydning for andre områder af statistisk mekanik og for elementarpartiklernes fysik. Wilson fik nobelprisen i fysik i 1982.