Keldsand, Kilsand, sandø i Vadehavet øst for Sønderho på Fanø og mod sydøst begrænset af Knudedyb. Det ca. 10 km2 store højsande ændrer stadig størrelse og form, og dets højestliggende dele har siden 1960 været præget af tilgroning. Der er adgangsforbud på øen hele året.