Kaukasus (Geologi), Kaukasus er et kombineret forlands- og kollisionsfoldebælte, dannet under de kimmeriske og alpine bjergkædedannelser (orogeneser), der skabte de asiatiske Tethysider. Bjergene er opbygget af brudopdelt hercynisk sokkel, foldede og overskudte marine sedimenter fra Trias, Jura og Tidlig Kridt samt marine til kontinentale aflejringer fra Sen Kridt til Tidlig Pleistocæn. De højeste foldebjerge findes i Store Kaukasus. Her træffes kalk-alkaline dybbjergarter, bl.a. en granit-batholith, og de højeste toppe dannes af to unge vulkaner. I Lille Kaukasus er kvartære vulkanitter (andesit mv.) almindelige, og ved den alpine kollisionssutur træffes opskudt havbund. Hele området er præget af kraftig jordskælvsaktivitet. Kaukasus er rig på mineralforekomster med bl.a. tin, kobber, bly, zink, molybdæn, wolfram og guld. Fordybet nord for Store Kaukasus rummer olie og gas; de største forekomster findes dog ud for Baku under Det Kaspiske Hav.