Katolsk Aktion, en række katolske lægmandsorganisationer, der under kirkelig ledelse arbejder for troens udbredelse og fordybelse. Katolsk Aktion organiseredes i 1920'erne og 1930'erne ved siden af de traditionelle selskabelige og sociale foreninger som udtryk for en målrettet indsats for religiøs opdragelse og mission. Katolsk Aktion er ikke én bestemt institution, men en række forskellige organisationer på lokalt eller regionalt plan med hver sin profil mht. alder, køn, social baggrund, erhverv og stand.