Katarina Månsdotter, svensk dronning se Karin Månsdotter.