Katarina 1. var Ruslands første kejserinde fra 1725, Peter 1. den Stores anden hustru. Katarina 1. blev født i Livland som datter af en litauisk bonde. Hun blev i 1702 bortført til Rusland, da russiske tropper erobrede Marienburg i Livland, hvor hun havde tjent og var blevet gift. Fra 1703 var hun Peter 1. den Stores livsledsagerske, men de blev først gift i 1712. Hun fødte ham 11 børn, hvoraf kun to døtre nåede voksenalderen. Efter Katarinas tronbestigelse i januar 1725 blev fyrst Mensjikov hendes vigtigste rådgiver. Fra februar 1726 ledede hendes svigersøn hertug Karl Fredrik af Holsten-Gottorp det nyoprettede Øverste Gehejmeråd. Katarinas død i maj 1727 reddede Danmark fra en overhængende krig med Rusland og Østrig om den gottorpske del af Slesvig.