Kaspar Rostrup var en dansk overretssagfører og snedkermester. Rostrup, der i 1886 overtog sin fars snedker- og ligkistevirksomhed, havde gode forbindelser til håndværkets mange organer. Han bestred en række organisationshverv og var fx fra 1894 medlem af Københavns Borgerrepræsentation, fra 1896 formand i Håndværkerforeningen, fra 1898 oldermand i Snedkerlavet og fra 1907 formand i Arbejdsgiverforeningen.