Kasimir Fajans, 27.5.1887-18.5.1975, polsk-amerikansk kemiker; han studerede i Tyskland og England og var ansat i München 1917-35, hvorefter han emigrerede til Chicago. Kasimir Fajans forskede i sine første år i radioaktive stoffers kemi, men blev med årene mere og mere optaget af fysisk kemi. Han opdagede, hvorledes man ved forholdsvis enkle elektrostatiske argumenter kan forklare, hvornår der i molekyler opstår elektronpar, der er fælles for to atomer (Fajans' regler), og hvorfor der er ligheder mellem grundstoffer fra forskellige grupper i det periodiske system, fx mellem lithium og magnesium.