Karmøy er en ø i Vestnorge umiddelbart syd for Haugesund; 177 km2. Øen er temmelig lav, og store områder mod syd er mosearealer. Langs med kysten er øen tætbefolket med flere småbyer; størst er Kopervik og Åkrahamn. Byernes opvækst skyldes fiskeriet, især efter sild. På østkysten ligger Norges største aluminiumsværk, Alnor. Karmøy har broforbindelse til Haugesund.