Karlsgårde Sø, kunstig, fladvandet sø i en sidedal til Varde Ådal 6 km nordøst for Varde; ca. 1 km2. Søen opstod i 1921 ved bygning af en dæmning tværs over sidedalen i forbindelse med anlægget af Karlsgaarde Vandkraftværk 1920-21. Vandkraftværket og dæmningen blev fredet i 2002. Oprindelig udnyttedes kun vandet fra Holme Å via en kanal. Fra 1945 ledtes vandet fra Grindsted Å og Ansager Å til søen gennem en 10 km lang kanal. Søen og værket giver store problemer for den lokale, oprindelige laksebestand. Se også Varde Å.