Karl von Goebel, 1855-1922, tysk botaniker og morfolog; professor ved den botaniske have i Rostock. Goebel er en af pionererne inden for plantemorfologien, og han udviklede en særlig videnskabsgren, "organografien". Ud over at studere organers ydre form (morfologi) hæfter den sig ved, hvorledes formen har udviklet sig under plantens liv samt ved sammenhængen mellem denne udvikling og organets funktion. Han har udgivet Organographie der Pflanzen I-II (1898-1901).