Karl Phillip von Schwarzenberg, 1771-1820, østrigsk feltmarskal og diplomat. Schwarzenberg udmærkede sig militært under Revolutions- og Napoleonskrigene. Han ledede efter instrukser fra Metternich forhandlingerne om Napoleons ægteskab med Marie-Louise, datter af kejser Frans 2. Han ledede 1812 det østrigske hjælpekorps i Napoleons felttog mod Rusland. Efter at han forgæves på Østrigs vegne havde forsøgt at mægle mellem Napoleon og dennes modstandere og efter Østrigs brud med Frankrig, blev Schwarzenberg øverstbefalende over de allierede tropper 1813-14. Han havde en væsentlig indflydelse på udfaldet af Folkeslaget ved Leipzig. Med de højeste æresbevisninger blev han 1815 formand for hofkrigsrådet.