Karl Ludwig Schmidt var en tysk evangelisk teolog, fra 1935 professor i Det Nye Testamente i Basel. Han var med bogen Der Rahmen der Geschichte Jesu (1919) blandt pionererne for en formhistorisk betragtning af evangelierne.