Karl Larsen, 1860-1931, dansk forfatter. Født og opvokset i spændingsfeltet mellem dansk og tysk — faderen faldt som officer ved Dybbøl 1864 — tog Larsen efter et længere ophold i Tyskland parti for den tyske mentalitet. Holdningen slog igennem allerede i skuespillet Ære (1892), men blev demonstrativt udfoldet i forsvar for nationalmilitarismen, bl.a. i Dommens Dag (1908) og Japansk Aand (1909). De skabte ligesom Larsens holdning under 1. Verdenskrig kølig luft omkring forfatteren, der ellers havde vundet stor popularitet med fortællinger som Udenfor Rangklasserne (1896) og romanerne Kresjan Vesterbro (1897) og I det gamle Voldkvarter (1899) — københavnerbøger, der tager både borgerskab og lavere sociale lag på kornet såvel psykologisk som sprogligt med brug af slang. Larsens brede opus omfatter også fine kvindestudier, identitetsromanen Doktor Ix (1896) om mandens spaltning mellem liv og kunst samt rejsebøger og polemiske debatindlæg. Sin skønlitterære produktion samlede han i udgaverne Søndagsbørn og Hverdagsmennesker, 1-3 (1909) og Udvalgte Skrifter, 1-4 (1921).