Karl Koldewey, 1837-1908, tysk skibsfører og polarforsker, der ledede to tyske polarekspeditioner. Den første fandt sted i 1868 med et mindre skib, hvormed der blev foretaget undersøgelser øst for Svalbard, mens det ikke lykkedes at nå ind til Østgrønland. Den anden blev gennemført 1869-70 med to skibe, hvoraf det ene blev skruet ned i isen, mens det med det andet lykkedes at nå ind til Sabine Ø ved Grønlands østkyst, hvorfra Koldewey i 1870 nåede op til Germania Land, dvs. nordligere end nogen anden før ham (se Germania- og Hansa-ekspeditionen). Øerne Store og Lille Koldewey er opkaldt efter ham.