Karl Gustaf Westman, 1876-1944, svensk retshistoriker og politiker. Westman var professor ved Uppsala universitet 1910-41. Politisk var han konservativ og stærkt engageret i forsvarssagen. Han var kirkeminister i regeringen Hammarskjöld 1914-17 og medlem af Riksdagens førstekammer 1919-43, først for Jordbrukernes Riksförbund. Efter partiets sammenlægning med Bondeförbundet i 1921 blev han en af dette partis mest fremstående politikere. Han medvirkede i kriseforliget med socialdemokraterne i 1933 og var udenrigsminister i den kortvarige regering Bramstorp 1936 og justitsminister i koalitionsregeringen med Socialdemokratiet 1936-39 samt i den efterfølgende samlingsregering. Han kritiseredes kraftigt for en stram censurpolitik i krigens første år. I 1943 gik han af pga. sygdom.